top of page

Nion.ro: Termeni și Condiții de Utilizare a Serviciului

Ultima modificare 14 Decembrie 2022

 

DEFINIȚII:

 

Nion.ro: site-ul/portalul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.

 

Serviciu: serviciile puse la dispoziție de S.C. Versa Venture S.R.L. prin intermediul site-ului www.nion.ro, se referă la servicii de Marketing, care sunt împărțite în următoarele categorii: Consultanță Marketing, Design & Creativ, Digital Marketing, Programare & Tech și Produse publicitare. Serviciile sunt împărțite în Abonamente lunare - pentru activitățile repetitive (Exemplu: Management Buget Publicitar, Management Facebook & Instagram, Trimiterea de emailuri lunare) și Servicii Unice (one-time) - pentru activități care presupun prestarea unui serviciu unic de fiecare dată (exemplu: Crearea unui video publicitar pentru campania de Crăciun; sau Ședința foto pentru produsele din colecția 2022).

 

Client: persoana juridică care face o comandă pe site-ul www.nion.ro sau se înregistrează ca Membru.

 

Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site-ul www.nion.ro/shop, realizata de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii prin completarea datelor și realizarea plății. O comandă nu este valabilă dacă nu se realizează plata.

 

Vizitator: persoană fizică ce vizitează website-ul www.nion.ro , fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comanda validă.

 

Contract: prezentul acord al părților, care se poate încheia valabil exclusiv în limba Română.

 

1. Părțile Contractante

 

1.1. S.C. Versa Venture S.R.L., cu sediul social in Râmnicu Vâlcea, str. Aleea Bradului nr 4, Bl C6, Sc B, Ap 24, județ Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Vâlcea, sub nr. J38/275/2018 , CUI: RO 39148372, având contul nr. RO25UGBI0000182014247RON deschis la Garanti BBVA, sucursala Rm Vâlcea, reprezentată de Constantin Joitescu, având funcția de Administrator, operator platformei www.nion.ro în calitate de Prestator.

 

si

 

Clientul, cu datele de identificare din platforma www.nion.ro si completarea comenzii de servicii au agreat următoarele:

 

Prezentul contract reprezintă serviciul web propus de S.C. Versa Venture S.R.L. și este necesară semnarea acestuia înainte de comandarea oricărui tip de serviciu de pe site-ul www.nion.ro

 

Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Sunt de acord cu Termenii si Condițiile de Utilizare, reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei S.C. Versa Venture S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătura electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografa. 

 

Pentru dovedirea termenilor și condițiilor de utilizare Nion.ro existente și în vigoare la data semnării prezentului contract, precum și la data confirmării comenzii de către client, site-ul Nion.ro permite salvarea și/sau printară acestora și care va cuprinde în mod obligatoriu data.

 

Pentru dovedirea comenzii și implicit pentru acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare Nion.ro se consideră achitarea contravalorii serviciului prin emiterea facturii fiscale aferente comenzii.

 

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

 

2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturile realizate prin intermediul www.nion.ro Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile și deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu Termenii și condițiile de utilizare” și achitarea facturii generate în urma comenzii.

 

2.2. S.C. Versa Venture S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.nion.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

 

2.3. În calitate de operator al site-ului www.nion.ro, S.C. Versa Venture S.R.L. prestează pentru Client servicii de acces la platforma de servicii Nion.ro și asistență pentru această platforma, și oferă servicii sub formă de: 

  1. Serviciul Unic (one time);

  2. Serviciul pe bază de abonament lunar;

 

2.4. Serviciile pot fi accesate prin intermediul unui web browser pe orice dispozitiv conectat la internet.

 

2.5. Pentru lista de servicii oferite de platforma Nion.ro vezi aici: https://www.nion.ro/shop 

 

2.6. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politică de Confidențialitate a portalului Nion.ro.


 

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă ce coincide cu durata de valabilitate a abonamentului ales (anual sau lunar) începând de la data plasării comenzii dar nu mai devreme de 6 luni, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată. 

 

3.2. Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament lunar ales sau serviciului unic, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului/serviciu unic din momentul confirmării plații de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plații. Orice erori survenite la comanda făcută de Client pot fi corectate până în momentul confirmării plații de către Prestator printr-un email trimis la contact@nion.ro.

 

3.3. În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a abonamentului la adresa de email contact@nion.ro sau nu bifează anularea serviciului din panoul de membru al site-ului https://www.nion.ro/account/my-subscriptions prin selectarea opțiunii ”Cancel Subscription” sau ”Anulează abonamentul” cu 30 zile înainte de emiterea următoarei facturi, în fiecare luna abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

 

3.4. În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plații diferenței în cazul upgrade-ului unui pachet, iar in cazul downgrade-ului unui pachet, intră în vigoare după ce expiră perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o nouă plată, pentru un pachet mai mic.

 

3.5. Clientul are posibilitatea de a cere ștergerea imediată a datelor încărcate dupa incetarea contractului, iar acest lucru se va realiza în maxim 3 zile lucrătoare.

3.6. Daca clientul nu comunica cu echipa NION in vederea prestarii serviciului timp de 45 de zile fara o notificare prealabila, se considera ca clientul nu mai are nevoie de serviciile contractate, iar contractul este reziliat, clientul avand obligatia de a achita toate sumele restante pana la data anularii contractului.

 

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti la S.C. Versa Venture S.R.L. o sumă, prevăzută în momentul finalizării comenzii online, dacă este vorba despre un serviciu de tip abonament, această sumă se va plăti lunar.

 

Facturarea abonamentului lunar se face la data plasării comenzii, respectiv în fiecare lună în data plasării comenzii.

 

Plata facturii se face prin achitarea în avans pentru toate tipurile de servicii prin Card de credit sau debit, plata făcându-se online pe platforma Nion.ro.

 

Dacă în termen de 7 zile calendaristice de la data scadentei, clientul nu achita contravaloarea facturii, serviciul se suspenda automat.

 

Dacă în termen de 3 de zile calendaristice de la data scadenței, respectiv în a 10 zi calendaristică de la data emiterii facturii, clientul nu achita factura, contractul încetează de drept, fără nicio somație și fără nicio altă formalitate sau sesizare a unei instituții/autorități de orice fel. Din momentul încetării contractului, serviciul încetează de drept prin ștergerea de pe platformă a tuturor informațiilor clientului.

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale se datorează dobânzi și penalități de întârziere.

● Nivelul dobânzii este de 0,2% - pentru fiecare zi de întârziere

● Nivelul penalității de întârziere este de 1% - pentru fiecare zi de întârziere

Dobânzile și penalitățile de întârziere se calculează din ziua imediat următoare expirării termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, și se face venit la bugetul căruia îi aparține creanța principală.

 

4.2. S.C. Versa Venture S.R.L. va trimite notificări de plata regulate, prin email, în conformitate cu tipul de serviciu ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online prin card de credit sau debit. În situații excepționale se poate accepta plata prin Transfer bancar prin IBAN-ul societății.

 

5. Disponibilitatea serviciilor afișate

5.1. Oferta S.C. Versa Venture S.R.L. cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă în perioada în care este afișata pe www.nion.ro . S.C. Versa Venture S.R.L. își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.

 

5.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației Nion.ro cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanță ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

 

5.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. S.C. Versa Venture S.R.L. nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator. S.C. Versa Venture S.R.L nu își asumă responsabilitatea completării datelor de facturare în mod eronat de către client. 

 

5.4. Accesul la programul Nion.ro este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai achita abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistență prin email pe întreaga perioada de desfășurare a prezentului contract.

 

5.5. S.C. Versa Venture S.R.L. depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile www.nion.ro , garantează disponibilitatea lunară a serviciului în măsura de 99.8%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, S.C. Versa Venture S.R.L. își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a avut posibilitatea accesării serviciului din motive imputabile S.C. Versa Venture S.R.L. pentru o perioada mai mare decât cea menționată mai sus, acesta poate cere doar rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

 

5.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile doar S.C. Versa Venture S.R.L., Clientul își poate exporta toate datele legate de serviciile achiziționate.

 

În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplată, încălcarea acestui contract etc), S.C. Versa Venture S.R.L. se va strădui, fără a garanta însă, să ofere Clientului acces pentru a își exportă datele și doar în condițiile în care plățile sunt la zi. S.C. Versa Venture S.R.L. nu-și poate asuma vreo obligație legată de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice și/sau modul de utilizare a lor de către alte firme. Baza de date și toate informațiile aferente clientului se șterg automat în momentul încetării contractului fără nici o altă responsabilitate din partea prestatorului.

 

5.7. De asemenea, S.C. Versa Venture S.R.L. depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicațiile S.C. Versa Venture S.R.L.

 

6. Drepturile și obligațiile părților

6.1. Drepturile și obligațiile Clientului

 

6.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

 

6.1.2. Clientul se obliga să folosească serviciile S.C. Versa Venture S.R.L. în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

 

6.1.3. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legale privind drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.

 

6.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea si administrarea platformei de servicii digitale pusă la dispoziție de S.C. Versa Venture S.R.L. cât și corectitudinea informațiilor pentru prestarea serviciilor de tip abonament sau serviciu de tip unic.

 

6.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar S.C. Versa Venture S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

 

6.1.7. Clientul înțelege și este de acord cu Termenii si Condițiile portalului www.nion.ro: www.nion.ro/termeni-si-conditii 

 

6.2. Drepturile și obligațiile S.C. Versa Venture S.R.L.

 

6.2.1. S.C. Versa Venture S.R.L. asigură: – Accesul la platforma tehnică necesară pentru administrarea serviciilor unice și abonament pus la dispoziție prin intermediul platformei Nion.ro. Prestează serviciile comandate de către client, ducând la îndeplinire sarcinile descrise la fiecare serviciu în parte.

 

– Asistență de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00 prin email sau telefonic în funcție de tipul de abonament plătit de client pentru probleme legate de platformă (tipul de suport oferit la fiecare abonament sau serviciu unic este menționat aici https://www.nion.ro/shop)

 

– Backup-ul săptămânal al datelor.

 

– Conectarea la sistem de pe orice tip de dispozitiv cu acces la Internet, prin intermediul unui browser web.

 

6.2.2. www.Nion.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. S.C. Versa Venture S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului, și care nu se datorează culpei S.C. Versa Venture S.R.L.. În cazul în care S.C. Versa Venture S.R.L.. primește o notificare de la o autoritate oficială cu privire la existența unor servicii cu o aparentă nelegală realizata de către Client, își rezerva dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

 

6.2.5. În cazul în care uptime-ul este sub 99.8% vom oferi doar despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului lunar conform articolului 5.5.

 

6.2.6 S.C. Versa Venture S.R.L. are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat.

 

7. Înregistrare, parole si responsabilități

7.1. Înregistrarea pe site-ul www.Nion.ro este gratuită. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul platformei Nion.ro (exemplu: consultanță, asistență, resurse, rapoarte) este permis doar Clienților ce au optat pentru abonamentul lunar sau servicii unice. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

 

7.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), S.C. Versa Venture S.R.L. nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar ca orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.

 

7.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale platformei sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic se va fi sancționată conform legislației romane în vigoare.

 

7.4. Înregistrarea ca membru pe platforma Nion.ro nu înseamnă și acces la servicii, pentru acest lucru se comandă separat serviciile de care Clientul are nevoie.

 

8. Răspunderea contractuală

8.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru modalitatea și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de S.C. Versa Venture S.R.L. precum și modalitatea în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

 

8.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către platforma Nion.ro si este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateței informațiilor sau a actualizării lor.

 

8.3. S.C. Versa Venture S.R.L. nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale, imorale sau contrare condițiilor și politicilor S.C. Versa Venture S.R.L..

 

8.4. Clientul este de acord ca este singurul responsabil și va despăgubi S.C. Versa Venture S.R.L. pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că S.C. Versa Venture S.R.L. va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

 

8.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, S.C. Versa Venture S.R.L. nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. S.C. Versa Venture S.R.L. nu își asuma răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la aceasta enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

 

8.6. S.C. Versa Venture S.R.L. nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

 

9. Încetarea contractului

9.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 

9.2. Părțile convin de comun acord încetarea contractului;

 

9.3. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetata a obligațiilor contractuale de către una din parți;

 

9.4. Decizia unilaterala a uneia dintre părți:

  • SC Versa Venture SRL poate notifica în scris clientul cu 7 zile calendaristice înainte de data reînnoirii abonamentului. 

  • Clientul în cazul abonamentelor lunare are obligația de a intra în contul de Membru al platformei Nion.ro și a anula abonamentul cu 7 zile înainte de reînnoire prin pagina ”Abonamentele mele” sau ”My subscriptions” și bifarea căsuței ”Anulează abonamentul” sau ”Cancel Subscription” relevantă serviciului respectiv.

  • În cazul serviciilor unice (one-time) acestea se pot anula în termen de 24 de ore de la plasarea comenzii cu excepția cazurilor în care prestarea a început deja. Anularea serviciilor Unice (one-time) se poate face în interiorul paginii ”Comenzile mele” sau ”My orders” din meniul de Membru al Nion.ro, prin chat, telefon sau email: contact@nion.ro .

 

9.5.  În caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

 

9.6. În caz de neplată a abonamentului în condițiile capitolului 4.

 

9.7. În situația prevăzută la 11.3

 

10. Exonerarea de răspundere

10.1. S.C. Versa Venture S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina S.C. Versa Venture S.R.L.

 

11. Confidențialitate

11.1. Nici una din Părțile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Parți: 

 

1. De a face cunoscută orice informație confidențială unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în derularea și executarea contractului;

 

2. De a utiliza orice informație confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și executa obligațiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invoca a fi confidențiale.

 

3. Să aducă achiziții publice sub orice formă față de cealaltă parte, obiectul contractului, persoanelor afiliate, părților sau oricare alți parteneri declarați sau despre care a luat la cunoștință de la momentul negocierii și până la încetarea contractului.

 

11.2. Restricția prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

 

1. Informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract.

 

2. Informația era accesibilă publicului;

 

3. Partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispozițiile legale să dezvăluie informațiile respective.

 

11.3 Încălcarea oricărora dintre obligațiile prevăzute la cap 11 duce la încetarea imediată de drept a contractului, fără somație sau trecerea vreunui termen și fără intervenția instanțelor de judecată. Persoana vinovată nu poate solicita nicio daună de la partea care a invocat încetarea contractului în condițiile prezentului paragraf.

 

12. Forța majora

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

 

12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

 

12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile calendaristice de la încetare.

 

12.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe viitor. În acest caz, nici una din parți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

 

13. Legea guvernantă

13.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

 

13.2. Orice litigiu care are ca obiect acest contract va fi soluționat pe cale amiabila, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile calendaristice de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor de judecată competente de la sediul S.C. Versa Venture S.R.L..

 

14. Dispoziții finale

14.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioara neproducând efecte juridice între acestea.

 

14.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.

 

14.3. Orice notificare către S.C. Versa Venture S.R.L. trebuie trimisa electronic la adresele de email contact@nion.ro sau legal@versaventure.ro


 

ANEXA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Contract prelucrare date personale Operator (Beneficiar) – Împuternicit (S.C. Versa Venture S.R.L.)

Prezenta Anexa prevede regulile specifice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal trimise de către Beneficiar, în calitate de Operator, către S.C. Versa Venture S.R.L., în calitate de Împuternicit în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”), ca și orice legislație națională subsecventă cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 

Părțile au convenit încheierea prezentei Anexe, parte integranta din Contract, prin care se stabilesc următoarele:

 

1. Definiții

În cuprinsul acestei anexe termenii folosiți vor fi interpretați în conformitate cu GDPR, iar acolo unde este cazul, termenii folosiți vor avea definițiile stipulate de art. 4 din GDPR.

 

2. Obiectul prelucrării

Obiectul prelucrării datelor personale îl reprezintă prelucrarea de către Împuternicit a datelor personale trimise de către Operator în scopul furnizării serviciilor stipulate în contractul principal de servicii și notei de comandă din platforma Nion.ro. Persoana împuternicită va acționa doar în baza instrucțiunilor/solicitărilor scrise ale operatorului.

 

3. Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării

3.1. Datele personale puse la dispoziție de către Operator prelucrate în temeiul acestui contract sunt:

 

a) Date personale: nume și prenume, adresa de email, telefon, adresa. În funcție de dorința Operatorului, se colectează si date cu caracter special: cont bancar, CNP, seria și numărul actului de identitate;

 

b) Utilizator de email, parole, adresele de email pe care se transmit informații.

 

3.2 Categorii de persoane vizate sunt:

 

– angajați, asociați și administratori ai Operatorului

 

– clienți ai Operatorului

 

4. Durata prelucrării

4.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreaga perioada de timp cât Contractul încheiat între părți va fi în vigoare.

 

4.2. Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu Art.89/Alin.(1) din GDPR, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în GDPR în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate (“limitări legate de stocare”).

 

6. Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal

6.1. Categoriile de persoane vizate sunt:

 

a) angajați asociați și administratori ai Operatorului;

 

b) clienți ai Operatorului.

 

6.2. Operatorul este și va rămâne proprietarul datelor cu caracter personal ce fac obiectul prezentei Anexe.

 

7. Sub-împuterniciți

7.1. Pentru sub-împuterniciți viitori, Împuternicitul primește o autorizare generală de a subcontracta cu orice alt furnizor din U.E., EEA sau țară cu nivel adecvat de protecție recunoscut prin decizie a Comisiei Europene, care este necesar pentru anumite părți ale procesării datelor conform prezentului contract care oferă un nivel de securitate adecvat, cel puțin la nivelul prezentului contract. Această autorizare include obligația de informare a Operatorului, printr-un mesaj prin contul de pe site-ul Împuternicitului sau prin email. Operatorul are posibilitatea de a formula obiecții în termen de 2 (două) zile lucrătoare.

 

7.2. De asemenea Împuternicitul poate trimite datele prelucrate de Operator către alți împuterniciți ai Operatorului (cum ar fi de exemplu procesatorii de plăti) doar dacă exista un contract între Operator și acești alți împuterniciți, ca și cererea Operatorului către Nion.ro de a trimite datele către acest împuternicit.

 

8. Drepturile și obligațiile Operatorului

8.1. Drepturile și obligațiile Operatorului sunt următoarele:

 

a) Dreptul să primească informații de la Împuternicit sau să verifice prin auditor mandatat dacă Împuternicitul are și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute de GDPR; verificarea va avea loc în baza unei notificări scrise prealabile, transmisă cu cel puțin 14 (paisprezece) zile lucrătoare înainte de efectuarea verificării;

 

b) Dreptul să primească asistența din partea Împuternicitului, în special pentru îndeplinirea obligației sale de a răspunde cererilor persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor prevăzute de GDPR;

 

c) Dreptul de a face obiecțiuni cu privire la alți sub-împuterniciți conform art. 7.1;

 

d) Să respecte obligațiile sale conform GDPR în calitate de Operator cu privire la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de Împuternicit, pe seama sa;

 

e) Obligația de a face informarea persoanelor vizate conform GDPR, inclusiv în ceea ce privește informarea cu privire la prelucrarea datelor de către Împuternicit în temeiul acestui contract;

 

f) Obligația să răspundă exclusiv de stabilirea temeiului legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentului contract;

 

g) Obligația de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate conform GDPR, inclusiv securizarea transferului datelor de la persoanele vizate către Împuternicit;

 

h) Operatorul înțelege că din momentul ștergerii datelor după încheierea prestării serviciilor de către Împuternicit conform obligațiilor GDPR și a art. 9 a acestei anexe, datele nu mai pot fi recuperate și este întreaga responsabilitate a Operatorului să se asigure că și-a făcut o copie completa a acestora;

 

i) În toate situațiile în care Operatorul este cel care trebuie sa execute o obligație, cum este, spre exemplu, informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, Împuternicitul nu poate fi ținut de inacțiunile Operatorului din sfera acelei obligații.

 

9. Drepturile și obligațiile Împuternicitului

9.1. Împuternicitul și inclusiv sub-împuterniciții Nion.ro se obligă față de Operator să se conformeze și să demonstreze conformitatea cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 

a) Obligația să informeze Operatorul, în cazul în care, în opinia Împuternicitului, o instrucțiune încalcă GDPR și/sau altă dispoziție legală privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

b) Obligația să asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate în numele Operatorului în conformitate cu art 32 din GDPR;

 

c) Obligația de a informa Operatorul fără întârzieri nejustificate de o încălcare a securității datelor personale ale Operatorului pe parcursul prelucrării realizate de către Împuternicit;

 

d) Obligația de a asista Operatorul cu toate informațiile necesare în vederea notificării, dacă este cazul, către Autoritatea competenta pentru încălcarea securității datelor, dar fără a se substitui Operatorului în obligația sa de notificare;

 

e) Obligația de a acorda asistență Operatorului să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 32-36 din GDPR;

 

f) Obligația de a asista Operatorul pentru soluționarea cererilor persoanelor vizate sau de a transmite Operatorului orice cerere primită de la persoanele vizate, în legătură cu datele personale care au fost colectate și prelucrate de Împuternicit, în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea acesteia. Această asistență nu se aplică în situația în care Operatorul are deja în instrumentele tehnice furnizate de către Împuternicit posibilitatea de a soluționa direct cererea persoanei vizate (de ex. Dreptul la acces – unde Operatorul are deja toate informațiile cu privire la ce date colectează);

 

g) Obligația să nu transmită date cu caracter personal și/sau informații confidențiale, ce pot fi date cu caracter personal, despre care a luat cunoștință în timpul executării contractului;

 

h) Obligația să asigure instruirea personalului autorizat să prelucreze datele cu caracter personal, cu privire la confidențialitatea acestor date;

 

i) Obligația să includă obligației de confidențialitate către angajați și sub-împuterniciți;

 

j) Dreptul să dezvăluie anumite date cu caracter personal în virtutea unei obligații legale sau a unei alte condiții prevăzute de legislație la solicitarea unei autorități, instituții publice sau instanțe judecătorești.

 

k) Dreptul de a recruta sub-împuterniciți conform art. 7 sau în situația în care a primit aprobare din partea Operatorului;

 

l) Dreptul la acoperirea costurilor generate de asigurarea asistentei Operatorului, de către Operator, în situațiile prevăzute de GDPR conform art. 8, dacă acestea depășesc costul lunar al serviciilor prestate de către Împuternicit;

 

m) Dreptul de a folosi informații statistice anonimizate ca urmare a activităților prestate ca urmare a acestui contract sau a întregii sale activități;

 

n) Obligația de a șterge toate datele colectate ca urmare a acestui contract în calitate de Împuternicit în termen de maxim 6 (șase) luni de la încetarea contractului dintre cele doua părți;

 

o) Împuternicitul nu poate stabili scopuri sau mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea fiind stabilite exclusiv de către Operator.

 

10. Raportarea încălcării securității datelor cu caracter personal

10.1. Împuternicitul se obligă să notifice Operatorul orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, în termen de 24 (douazecisipatru) de ore de la data la care a luat la cunoștință de existența acesteia și să transmită Operatorului un formular pentru raportarea încălcării, furnizând acestuia cat mai multe informații despre respectiva încălcare a securității datelor cu caracter personal.

 

10.2. Împuternicitul garantează că va informa Operatorul despre orice evoluții noi legate de incident și despre măsurile pe care le ia în legătură cu aceasta, consultând Operatorul, pentru a limita consecințele incidentului și pentru a preveni reapariția acestuia.

 

10.3. În ceea ce privește fiecare încălcare, Împuternicitul va ajuta Operatorul în orice mod, care va include furnizarea de informații suficiente, precum și sprijin în investigațiile efectuate de către autoritatea de reglementare, cu scopul de a remedia și de a investiga încălcarea, de a preveni viitoare incidențe, de a limita impactul incidentului asupra părților implicate și/sau a limita prejudiciul produs Operatorului, ca o consecință a încălcării securității.

 

10.4. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Împuternicitul este obligat să mențină o listă a fiecărei încălcări a datelor cu caracter personal. Lista va fi trimisă către Operator la prima solicitare a acestuia, în termen de 24 (douazecisipatru) de ore, în măsura în care se referă la datele cu caracter personal prelucrate de către Împuternicit în numele Operatorului. În acest sens, Împuternicitul se obligă ca listele trimise Operatorului sunt complete și corecte.

 

11. Limitarea răspunderii

11.1. Operatorul este de acord să exonereze Împuternicitul de orice răspundere pentru pagubele ce ar putea decurge din:

 

a) nerespectarea contractului din cauza unor evenimente ce excedă oricărei răspunderi a împuternicitului;

 

b) respectarea instrucțiunilor Operatorului sau nerespectarea instrucțiunilor Operatorului justificata în prealabil printr-o notificare referitoare la nelegalitatea ei;

 

c) lipsa sau vicierea acordului persoanelor vizate sau a utilizării unui temei legal greșit de către Operator;

 

d) nerespectarea contractului din cauza unor acțiuni ale Operatorului.

 

12. Interpretarea clauzelor și a termenilor prezentei Anexe. Clauzele standard

12.1. Toate clauzele prezentei Anexe se vor interpreta în spiritul și conform definițiilor menționate la Articolul 1.

 

13.2. Clauzele standard ce urmează a fi emise în aplicarea GDPR de către Comisia Europeană și, după caz, de autoritatea de supraveghere competenta, devin parte integranta a prezentei Anexe, fiecare Parte având obligația de a lua la cunoștință aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificările ulterioare.

 

13. Autoritatea de Supraveghere

13.1. Părțile agreează ca autoritatea de supraveghere convenita este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

14. Alte prevederi

15.1. Raportarea oricărui incident de încălcare a securității datelor cu caracter personal se realizează pe contact@nion.ro sau legal@versaventure.ro sau pe adresa sediului social a Nion.ro, menționată în Contract.

 

Aceasta Anexa privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal a fost încheiată în limba romana, prin semnătură digitala la plasarea comenzii.

bottom of page