Acţiuni corective

acţiuni ce se pun în practică în caz de deviaţii de la limitele critice