Actionar

persoană fizică sau juridiă ce deţine una sau mai multe acţiuni.