top of page

Activ

totalitatea bunurilor mobiliare şi imobiliare în posesie; se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele

bottom of page