Amortizare

scăderea valorii contabile a unui mijloc fix într-un interval de timp