Auditor

persoană care are competenţa de a efectua un audit