Autofinanțare

partea din capacitatea de autofinanţare rămasă unităţii economice după distribuirea dividendelor