Caiet de sarcini

documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei