top of page

Cash flow (flux de numerar)

diferenţa dintre încasările şi plăţile curente ale unităţii, pe o perioadă de timp; Raportul dintre cash-flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilitatii pe termen scurt a unei companii.

bottom of page