top of page

Cercetare cantitativă

metodă de investigaţie care permite obţinerea de rezultate statistice

bottom of page