Cercetare cantitativă

metodă de investigaţie care permite obţinerea de rezultate statistice