top of page

Cheltuieli de producție

sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale

bottom of page