Concesia

renunţarea unui participant la una sau mai multe poziţii declarate, pentru crearea unei înţelegeri.