Eficacitate

masură în care activităţile planificate sunt realizate şi sunt obţinute rezultatele planificate