top of page

Fișa postului

document ce cuprinde în detaliu activităţile pe care urmează să le îndeplinească ocupantul postului, a legăturilor din interiorul compartimentului şi a relaţiilor cu alte compartimente

bottom of page