Informaţie cu privire la date personale

orice informaţie privind o persoana identificată sau identificabilă.