Inspecţie

evaluare a conformităţii prin observare şi judecare însoţite după caz, de măsurări , încercare sau comparare cu un calibru