top of page

Interes public

acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţe, legislaţia internă şi tratatele internaţonale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii ţi economicităţii cheltuirii resurselor

bottom of page