Obiective

caracterizările calitative şi/ sau cantitative ale scopurilor