Procesul tehnologic propriu-zis

succesiunea operaţiilor prin care materiile prime şi secundare sunt prelucrate, rezultând produsul finit