Sistem

ansamblu de elemente corelate sau în interacţiune